Święty Antoni. Mój patron

Dostępność: brak informacji
Wysyłka w: 1 - 5 dni
Cena: 4,50 zł 4.50
ilość szt.
dodaj do przechowalni
Ocena: 0
Kod produktu: 9788364402272

Opis

Tomik zawiera bio­gra­fię: św. Anto­niego Padew­skiego, św. Anto­niego Egip­skiego, św. Anto­niego Maria Cla­ret, bł. Anto­niego Juliana Nowo­wiej­skiego.

Święty Antoni Padew­ski (1195–1231) był kapła­nem, dok­to­rem Kościoła. Przy­jął habit fran­cisz­ka­nów, peł­nił funk­cję prze­ło­żo­nego w klasz­to­rze w Tulu­zie. Mia­no­wano go pro­fe­so­rem teo­lo­gii na uni­wer­sy­te­cie w Bolonii.Święty Antoni Egip­ski (251–356), zwany Anto­nim Ana­cho­retą, Anto­nim Wiel­kim (opa­tem). Był ojcem pustyni, twórca anachoretyzmu.

Święty Antoni Maria Cla­ret (1807–1870) był bisku­pem, apo­sto­łem Kuby. Usta­no­wił Insty­tut Apo­stol­ski Matki Bożej Nie­po­ka­la­nej o Naucza­nia Prawd Wiary, zało­żył m.in. wśród kapła­nów Kon­fe­ren­cje św. Win­cen­tego à Paulo dla wspie­ra­nia ubogich.

Bło­go­sła­wiony Antoni Julian Nowo­wiej­ski (1858–1941) był bisku­pem die­ce­zjal­nym płoc­kim, męczen­ni­kiem II wojny świa­to­wej. Zgi­nął w hitle­row­skim obo­zie kon­cen­tra­cyj­nym w Działkowie.

Dołą­czono rów­nież wspo­mnie­nie o dwóch innych kapła­nach – męczen­ni­kach II wojny świa­to­wej: Anto­nim Beszta-Borowskim oraz Anto­nim Lesz­cze­wi­czem MIC.

format: 10,5x14,5 cm
oprawa miękka
s. 32

Produkty powiązane

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl